Afdrukken

Een nieuwe ‘rubriek’. Jawel, jawel het bestuur laat van zich horen! Het lijkt ons goed om jullie allemaal een blik in de ‘bestuurs-keuken’ te gunnen. Besturen is voor niet bestuurders soms nogal abstract. Je vraagt je wel eens af wat het bestuur precies allemaal doet. Daarom zullen we jullie een aantal keren per jaar informeren over de vele onderwerpen die de bestuurstafel zoal passeren.

Ten eerste willen we jullie (nogmaals) uitnodigen om allemaal naar de ALV te komen. Er is het afgelopen half jaar erg hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan. Bij deze licht ik alvast een klein tipje van de sluier op. De eerste vraag die we onszelf hebben gesteld was: “Wie heeft het huidige beleidsplan gelezen?” Daar werd uiteenlopend op geantwoord, gevolgd door een pittige discussie over het nut van beleidsdocumenten. Conclusie was dat deze erg belangrijk zijn, maar dat ze vaak ook stoffig en niet toegankelijk zijn. Eén van de uitgangspunten was dan ook om dat laatste te voorkomen.

Benieuwd?!?!? Kom dan op 12 juni om 20:00 uur naar de kantine!

Daarnaast zijn we druk bezig geweest met de veldverkleining. Iedereen is het er wel over eens dat dit het korfbal te goede zal komen. Punt is alleen dat we ons kunstgrasveld van de gemeente huren, zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de aanleg van het nieuwe veld.

Voor een veldverkleining moet er sowieso één putje worden verplaatst en tevens moet er nieuwe belijning komen. Dit kost geld. Een inschatting vooraf deed ons vermoeden dat de gemeente hier niet direct mee akkoord zou gaan. Daarom is er druk overleg geweest met de andere Groninger clubs. De gedacht was dat als we een gezamenlijke aanbesteding indienden, de kosten ook minder zouden zijn.

Achtereenvolgens hebben de clubs afzonderlijk plannen gemaakt over de nieuwe velden, deze met elkaar besproken om tot een totaal plan voor Hoogkerk, CB, Nic., en ROG te komen (De Parabool doet niet mee omdat hun veld van de ACLO is), hier een offerte voor opgevraagd en deze besproken met de gemeente. Helaas zit de gemeente krap bij kas en is ons voorstel linea recta naar de prullenbak verwezen… Er komt dus pas een nieuw veld wanneer het huidige is versleten (levensduur van 10 jaar).

Namens het voltallige bestuur,

Tjerk Lap

Categorie: Van de bestuurstafel