Een nieuwe ‘rubriek’. Jawel, jawel het bestuur laat van zich horen! Het lijkt ons goed om jullie allemaal een blik in de ‘bestuurs-keuken’ te gunnen. Besturen is voor niet bestuurders soms nogal abstract. Je vraagt je wel eens af wat het bestuur precies allemaal doet. Daarom zullen we jullie een aantal keren per jaar informeren over de vele onderwerpen die de bestuurstafel zoal passeren.