Komen de ROG-mailtjes altijd in je ongewenste post terecht? Deze instellingen kan je aanpassen in je mail zodat dit niet meer voorkomt.

Onderstaande stappen moet je uitvoeren in de webversie van je maildienst, het kan dus niet op de app op je telefoon. Je aangepaste instellingen voor deze mails worden vanzelfsprekend wel naar je app gesynchroniseed.

Gmail

stap 2

stap 3

Outlook / Hotmail

stap 2