Het is vanaf deze week toegestaan dat ouders en verzorgers ook weer langs de lijn kunnen kijken bij de trainingen op de sportparken, maar dienen hierbij wel 1,5 meter afstand van elkaar te houden. De veiligheidsregio Groningen heeft dit besluit genomen, en de gemeente heeft dit overgenomen en gepubliceerd. 

We krijgen steeds meer ruimte om te sporten en te bewegen/

Zelfstandig het park op

Door deze versoepeling is het niet meer noodzakelijk om met z'n allen te wachten op de daarvoor bestemde breng en haal vakken. Spelers mogen dus vanaf vandaag, eventueel samen met een ouder, zelfstandig het sportpark op lopen. Hierbij wel het verzoek om elkaar niet op te houden in het middenpad, maar direct het sportpark binnen te komen en te verlaten. De vaste parkeer plekken voor de fietsen blijven wel gelden! Zie vorige mails voor meer info. 

Corona coördinatoren

Ook zullen er door deze versoepeling geen coördinatoren meer bij het hek aanwezig zijn. Elke vereniging is verplicht om tijdens de trainingen een coördinator langs het veld te hebben. 

Ouders 

Van de ouders wordt verwacht dat zij 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. De corona coördinator zal hier op toe zien en eventueel ingrijpen. 

We gaan er samen nog 3 mooie weken van maken!