Afdrukken

Met ingang van dit seizoen -2018/2019- zijn er een aantal spelreglementen gewijzigd. Hieronder een kort overzicht.

De time-out is formeel een feit zodra de scheidsrechter (na het tijdens een spelonderbreking op de voorgeschreven wijze aanvragen van een time-out door de coach) het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het toestaan van een time-out heeft gegeven. Tot dat moment kan de coach zijn aanvraag ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt, wordt de time-out als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit de time-out niet te gebruiken. Is dit laatste het geval, dan heeft de andere ploeg het recht de tijd, die voor een time-out staat, te gebruiken voor nader overleg.

Voor het aanvragen van een wissel geldt het volgende:
De vervanging is formeel een feit zodra de scheidsrechter (na het op de voorgeschreven wijze melden van een vervanging door de coach) het in de spelregel beschreven scheidsrechtersgebaar voor het vervangen van een speler heeft gemaakt. Tot dat moment kan de coach de melding ongedaan maken zonder dat dit gevolgen heeft. Zodra de scheidsrechter genoemd gebaar heeft gemaakt wordt de vervanging als zodanig geregistreerd, ook als de coach besluit niet te vervangen.

P.S. Senioren, hebben jullie allemaal jullie spelregelbewijs? Zo niet, ben je niet speelgerechtigd in het nieuwe seizoen!

Categorie: Technische Zaken