Beste (ouders van) leden der CKV ROG,

Op vrijdagavond 11 oktober 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van C.K.V. R.O.G. plaatsvinden in onze eigen kantine. Houd deze avond dus alvast vrij in de agenda, immers, het is meer dan een verplichting; een algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging en biedt daardoor dé mogelijkheid om gezamenlijk na te denken over onze vereniging.

Tijdens de vergadering zullen onder andere alle commissies hun jaarplannen presenteren.

We hopen jullie allen vrijdag de 11e te verwelkomen. De agenda en bijlagen zullen binnenkort worden verzonden.

De notulen van de vorige ALV zijn voor leden te downloaden via