Op vrijdagavond 14 juni 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van C.K.V. R.O.G. plaatsvinden in onze eigen kantine. Houd deze avond dus alvast vrij in de agenda, immers, het is meer dan een verplichting; een algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van de vereniging en biedt daardoor dé mogelijkheid om gezamenlijk na te denken over onze vereniging.

Tijdens deze vergadering zullen onder andere alle commissies hun jaarverslagen presenteren. De agenda en bijlagen zullen t.z.t. worden verstuurd.

De concept notulen van de afgelopen vergadering (12 oktober 2018) zijn alvast te vinden op de ROG-website na inloggen onder ‘Over ROG’ - ‘Documenten’ - ‘ALV’.

We hopen jullie allen vrijdag 14 juni te verwelkomen.