Enige tijd geleden hebben wij via de mail een enquête van het KNKV bij jullie uitgezet voor een Veilig Sportklimaat. Voor degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, heel erg bedankt. Dit helpt ons als vereniging voor meer inzage in waar wij nog aan moeten werken.

De enquête is door 25 leden ingevuld en wij scoren gemiddeld een 8,6 op het gevoel van Veiligheid en op de noodzaak om hier actie op uit te zetten scoren wij een 7,48.

De meest opvallende score is dat meer dan de helft van de respondenten (56,52%) wel eens geschrokken is van gedrag van toeschouwers. Gelukkig scoren wij wel een 8,22 op het feit dat het bevorderen van een veilig sportklimaat een verantwoordelijkheid is van alle leden en niet alleen van het bestuur en een 8,04 dat het eigen gedrag een veilig sportklimaat bevordert.

Als bestuur gaan wij de komende tijd kijken hoe wij nog beter kunnen scoren op een Veilig Sportklimaat, maar dat kunnen wij niet zonder jullie. Mochten jullie input hebben voor ons dan horen wij dat graag van jullie.